polityka
prywatności

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Zależy nam na tym, aby kontaktując się z nami w celu przygotowania oferty lub złożenia i realizacji zamówienia, czyli w momencie gdy powierzają nam Państwo swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, czy adres poczty elektronicznej, czuli się Państwo komfortowo i mieli pewność że przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych osobowych jest skierowana do wszystkich osób, z którymi wchodzimy w interakcję, włączając w to naszych klientów, potencjalnych klientów oraz interesantów, osoby odwiedzające naszą strony internetowe, jak również użytkowników produktów oraz klientów korzystających z naszych usług projektowych i wykonawczych. Zawiera ona informacje zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”).

1. Pojęcia

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach przepisów prawa. Pojęcie „dane osobowe” oznacza przy tym informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. „Przetwarzanie” obejmuje operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Używane poniżej pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych mają znaczenie określone w art. 4 RODO.

2. administrator danych

PAVED z siedzibą w Szczecinie

3. Ogólne cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

PAVED zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności, gdy:

 • kontaktujecie się Państwo z nami bezpośrednio, np. poprzez naszą stronę internetową, uczestniczycie w organizowanych przez nas wydarzeniach, badaniach zadowolenia klientów oraz konkursach i np. wyrażacie Państwo zainteresowanie naszymi produktami lub usługami bądź zwracacie się do nas w innej sprawie;
 • Państwo lub Państwa pracodawca nabywacie bezpośrednio u nas produkty lub usługi;
 • Państwo lub Państwa pracodawca prosicie o udzielenie informacji nt.naszych produktów lub usług;
 • Zlecacie Państwo wykonanie usługi lub korzystacie z produktów dostarczonych przez PAVED
 • Państwo lub Państwa pracodawca oferujecie lub sprzedajecie nam produkty lub usługi.

Prosimy Państwa o pomoc w zapewnieniu prawidłowości Państwa danych. W tym celu prosimy Państwa o informowanie nas o zmianie Państwa danych osobowych, w szczególności Państwa danych kontaktowych. O ile PAVED przetwarza Państwa dane osobowe, dotyczy to przede wszystkim Państwa imienia i nazwiska oraz służbowych danych kontaktowych, takich jak firma, stanowisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących umów i transakcji handlowych. W szczególnych celach, które zostały opisane poniżej, mogą być zbierane dalsze kategorie danych. Zbieramy dane również bezpośrednio od Państwa lub z ogólnodostępnych źródeł (np. rejestru handlowego, urzędów, Internetu), o ile jest to niezbędne dla danego celu.

4. Poszczególne cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania.

4.1. Przetwarzanie danych w celu realizacji zleconych usług oraz przygotowywania, zawierania i wykonywania umów.

PAVED przetwarza dane osobowe w ramach procesów akwizycji (więcej informacji w punkcie 4.2.) oraz sprzedaży, jak również na potrzeby realizacji usług. W szczególności PAVED przetwarza dane w celu realizacji usług, opracowywania ofert, udzielania porad klientom, zakupu, produkcji i dostawy produktów, zarządzania umowami i obsługi reklamacji.

W ramach tych czynności przetwarzane są w szczególności następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe / podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej itd.)
 • dane logistyczne, takie jak adres dostawy
 • dane dotyczące umowy i płatności


Do sporządzenia oferty oraz realizacji umowy może okazać się konieczne przekazanie danych osobom trzecim, które uczestniczą w łańcuchu dostaw (np. firma kurierska)lub są w inny sposób niezbędne do realizacji umowy. Jeżeli dane są zbierane bezpośrednio w celu obsługi zapytania lub wykonania umowy, PAVED informuje w każdym przypadku, jakie dane są bezwzględnie potrzebne. Jeżeli kontrahentem nie są Państwo, lecz Państwa pracodawca lub osoba trzecia powiązana umownie z Państwem lub Państwa pracodawcą, dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przetwarzane, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, usługi lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. przepisów o odpowiedzialności za produkt (np. obowiązki w zakresie informowania, wyjaśniania i ostrzegania).Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6ust. 1 lit. f) RODO, możecie Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

4.2. Komunikacja marketingowa (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO)

Jeżeli jest to prawnie dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub jeżeli wyrazicie Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), będziemy przetwarzać Państwa dane w szczególności do celów komunikacji marketingowej, badania satysfakcji klientów, akcji reklamowych i organizowania konkursów. W ten sposób możemy dalej ulepszać naszą ofertę produktów i usług oraz działać w sposób bardziej ukierunkowany. W ramach tych działań mogą być przetwarzane niezbędne do tego dane, takie jak np. dane kontaktowe / podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej itd.). Wyłącznie gdy dysponujemy odpowiednią zgodą, będziemy przetwarzać również inne dane, które nam Państwo udostępnią w tym celu.

W każdym przypadku możecie Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO lub wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Na potrzeby dalszego rozwoju naszych produktów, usług oraz procesów biznesowych, jak również w celu badania rynku analizujemy posiadane przez nas dane dotyczące transakcji handlowych, umów oraz zapytań. Wyciąganie wniosków na temat indywidualnych osób fizycznych nie jest przy tym w żadnym przypadku możliwe. Oczywiście uszanujemy Państwa decyzję, jeżeli nie zechcą Państwo udostępnić nam swoich danych osobowych w celu utrzymania relacji handlowych z nami, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich zostały one zebrane, względnie przez okres czasu określony przepisami prawa lub w ramach wytycznych urzędowych. W przypadku gdy Państwa dane nie są już potrzebne, są one usuwane, bądź też lokowane. Ponadto Państwa dane osobowe są usuwane, względnie blokowane, niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa zgody, jak również zgłoszeniu uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Korzystanie z naszyej strony internetowej.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zapisujemy informacje dotyczące używanej przez Państwa przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, datę i godzinę wizyty, jak również adres IP. Dane te nie mogą jednak zostać przypisane do Państwa i nie odnoszą się do osób. Bez Państwa wiedzy nie zbieramy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Wyłącznie Państwo decydują o tym, czy chcą nam Państwo udostępnić takie dane, czy nie, np. w ramach składanego zamówienia lub udziału w ankiecie. Dane te wykorzystujemy do zapewnienia płynnego połączenia oraz komfortowego korzystania z naszej strony internetowej. Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy w szczególności następujące technologie:

6.1. Google Analytics – usługa analizy oglądalności stron internetowych

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez Google Inc. Google Analytics stosuje pliki cookie, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP na stronie, Google najpierw skraca Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu dokonania analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, stworzenia raportów aktywności na stronie, jak również świadczenia innych usług na rzecz operatora związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz Internetu. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Ponadto możecie Państwo zablokować gromadzenie przez firmę Google danych (wraz z adresem IP) generowanych przez plik cookie i dotyczących użytkowania przez Państwa strony internetowej, jak również zapobiec przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Gromadzeniu danych przez Google Analytics można również zapobiec klikając na poniższy link. W tym momencie uruchomiony zostaje plik cookieopt-out, który uniemożliwi w przyszłości pobieranie Państwa danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej: Deaktywuj Google Analytics

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z narzędzia Google Analytics oraz ochrony danych osobowych zawarte są na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“,w celu zapewnienia zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. IP-Masking -maskowanie adresów IP).

6.2. Menedżer tagów Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google. Menedżer tagów nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które mogą zbierać dane. Menedżer tagów Google nie sięga po te dane. Jeżeli na poziomie domeny lub plików cookie dokonano dezaktywacji, to utrzymuje się ona w odniesieniu do wszystkich tagów śledzenia, które menedżer tagów Google implementuje. Polityka prywatności Google dotycząca tego narzędzia dostępna jest pod adresem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

6.3. Remarketing Google Ads

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Ads –przy jego pomocy promujemy naszą stronę w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach podmiotów trzecich. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). W tym celu Google umieszcza w przeglądarce Państwa urządzenia plik cookie, który w sposób automatyczny, korzystając z poddanego pseudonimizacji identyfikatora cookie i na podstawie stron odwiedzanych przez Państwa, umożliwia dostosowywanie reklam do Państwa zainteresowań. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na optymalnym promowaniu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dalej idące przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy udzielicie Państwo Google zgody na powiązanie Państwa historii przeglądania Internetu i aplikacji z Państwa kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych Państwu w sieci. W tym przypadku, gdy jesteście Państwo zalogowani w serwisie Google podczas przeglądania naszej strony internetowej, Google wykorzystuje Państwa dane razem z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list odbiorców remarketingu, z uwzględnieniem użytkowników korzystających z wielu urządzeń. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby tworzyć grupy docelowe. Możecie Państwo trwale dezaktywować umieszczanie plików cookie obsługujących preferencje reklamowe, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem:https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatywnie możecie Państwo zasięgnąć informacji na temat umieszczania plików cookie w Digital Advertising Alliance pod adresem internetowym okonać odpowiednich ustawień. Możecie Państwo również skonfigurować swojąprzeglądarkę tak, abyście byli informowani o umieszczaniu plików cookie i moglzecydować pojedynczo o ich akceptacji lub też wykluczyć ich akceptację wokreślonych przypadkach lub całkowicie. Przy braku akceptacji plików cookiefuncjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.Informacje oraz postanowienia w zakresie ochronydanych dotyczące reklam i Google są dostępne pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

6.4. wtyczka facebook

Na naszej stronie internetowej stosujemy „piksel śledzenia konwersji” firmy Facebook Inc. Pozwala on na śledzenie zachowania użytkowników, którzy kliknęli na zamieszczone na portalu społecznościowym firmy Facebook ogłoszenie reklamowe i następnie zostali przekierowani na stronę internetową oferenta. Procedura ta służy ocenie skuteczności reklam zamieszczanych na portalu społecznościowym dla celów statystycznych oraz badania rynku i może przyczynić się do optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zgromadzone dane są dla nas anonimowe, nie pozwalają więc na identyfikację użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook, z tego względu możliwe jest ich połączenie z konkretnym profilem użytkownika oraz wykorzystywanie przez firmę Facebook dla własnych celów marketingowych zgodnie z polityką prywatności portalu społecznościowego firmy Facebook: https://facebook.com/about/privacy/.

‍Dane mogą umożliwiać firmie Facebook oraz jeprtnerom wyświetlanie ogłoszeń reklamowych na portalu społecznościowym orazpoza nim. Ponadto w tych celach na Państwa komputerze może zostać zapisany plikcookie.

6.5. facebook remarketing

Na naszej stronie korzystamy z funkcji remarketingu "Custom Audiences" firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, PaloAlto, CA 94304, USA; "Facebook"). Funkcja ta pozwala kierować do osób odwiedzających naszą stronę internetową dostosowanej do ich zainteresowań reklamy w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na stronie został umieszczony znacznik remarketingu serwisu Facebook, za pomocą którego podczas wizyty na stronie nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. W ten sposób na serwer firmy Facebook przekazywana jest informacja o tym, które z naszych strony Państwo odwiedzili. Facebook przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika na portalu społecznościowym. Podczas odwiedzin serwisu Facebook wyświetlana jest Państwu wówczas spersonalizowana reklama, dostosowana do Państwa zainteresowań. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji powyższego celu. Mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W tym celu można tutaj dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences“.Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez firmę Facebook, przysługujących Państwu w związku z tym praw i możliwości ochrony Państwa prywatności znajdują się w polityce prywatności serwisu Facebook pod adresem: https://facebook.com/about/privacy/

6.6. facebook lead ads

Stosujemy Facebook Lead Ads w celu pozyskiwania danych kontaktowych od użytkowników, którzy interesują się naszymi produktami i usługami na portalu społecznościowym Facebook. Nasze ogłoszenia reklamowe na Facebooku zostają dzięki temu wzbogacone o dodatkowe możliwości interakcji, w szczególności o opcję umożliwiającą użytkownikowi wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego zapytania o udzielenie dodatkowych informacji na temat naszych produktów i usług. W przypadku, gdy użytkownik odeśle taki formularz, podane przez niego dane zostaną zapisane w serwisie Facebook jako Lead i przekazane do nas. Danych tych użyjemy wyłącznie w celu określonym w Lead Ad, np. nazwiska do osobistego zwracania się, adresu e-mail do przysłania informacji o produktach zgodnie z życzeniem lub numeru telefonu do nawiązania kontaktu telefonicznego. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo bezpośrednio od firmy Facebook na stronie: https://facebook.com/about/privacy/

6.7. wtyczka youtube

W celu zamieszczania filmów wideo na naszych stronach internetowych korzystamy m.in. z wtyczek firmy YouTube LLC (reprezentowanej przez firmę Google Inc.). Podczas korzystania z naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i wyświetlana zostaje wtyczka. Za pomocą wtyczki serwer YouTube uzyskuje informację, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeżeli są Państwo zarejestrowani jako użytkownik YouTube, YouTube przyporządkuje tą informację do Państwa osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. po kliknięciu na przycisk uruchomienia filmu wideo, informacja ta zostanie również przyporządkowana do Państwa konta. Możecie Państwo temu zapobiec, wylogowując się przed skorzystaniem z naszych stron internetowych z konta użytkownika YouTube oraz z innych kont firm YouTube LLC i Google Inc., a także usuwając odpowiednie pliki cookie tych firm. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych przez YouTube (Google) znajdą Państwo na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

6.8. wtyczka microsoft

Nasza strona internetowa korzysta z usługi śledzenia konwersji firmy Microsoft Corporation. W momencie, gdy wejdziecie Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę Microsoft Bing, Microsoft Bing Ads zapisze na Państwa komputerze plik cookie. W ten sposób Microsoft Bing oraz my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i dotarł do wcześniej zdefiniowanej strony docelowej (strony konwersji). Poznajemy przy tym jedynie łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji. Żadne osobiste informacje dotyczące tożsamości użytkownika nie są udostępniane. Jeżeli nie chcecie Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, tzw. trackingu, możecie odmówić umieszczenia niezbędnego do tego celu pliku cookie – na przykład poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, które generalnie dezaktywują automatyczne zapisywanie plików cookie. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz stosowanych przez Microsoft Bing plików cookie dostępne są na stronie internetowej firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement/.

6.9. cookies

W przypadku cookies mamy do czynienia z małymi plikami tekstowymi, które na ogół są umieszczane na komputerze przez stronę internetową. Cookies mają wiele zastosowań. Nie stanowią one jednak zagrożenia z uwagi na brak zdolności do „czynnego” działania, w konsekwencji czego nie mogą wykonywać szkodliwych operacji. Cookies zawierają niemalże wyłącznie informacje potrzebne do komfortowego korzystania z Internetu. Ponadto sami wyznaczyliśmy sobie termin na usunięcie plików cookie. Bez uzyskania Państwa ponownej zgody będą one przechowywane maksymalnie przez okres 12 miesięcy od pierwszego zebrania. W tym celu wdrażamy środki techniczne, aby zapewnić ich automatyczne usuwanie.

Klasyczne przykłady zadań cookies: zapamiętywanie danych logowania, zabezpieczanie koszyka zakupów, analiza użytkownika, wypełnianie pól formularza. Informacje, które mogą zostać zapamiętane w cookies: czas funkcjonowania pliku cookie, nazwa serwera, Unique ID, dane dotyczące zawartości.

Zastosowanie cookies:

 • Session cookies
  Session cookies to czysto techniczne cookies, konieczne do sprawnego działania naszej strony internetowej.
 • Tracking cookies
  Za pośrednictwem tracking cookies analizowane jest – oczywiście w formie całkowicie zanonimizowanej – zachowanie użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Dzięki temu PAVED oraz ewentualnie odpowiedzialny podmiot uzyskuje cenne informacje na temat sposobu użytkowania strony internetowej. Umożliwia nam to lepsze dopasowanie strony do zainteresowań osób odwiedzających.
 • Cookies komercyjne
  Obok naszych własnych plików cookie stosujemy cookies osób trzecich w celu wyświetlania spersonalizowanej reklamy na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych. Proces ten jest określany mianem „retargeting” i bazuje na Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.
 • Cookies dostawców zewnętrznych
  Ponadto wtyczki używane na naszej stronie internetowej stosują własne pliki cookie. Informacje dotyczące rodzaju plików cookie oraz celu ich zastosowania można uzyskać na podanych stronach dostawców zewnętrznych.

7. Bezpieczeństwo danych

Dysponujemy technicznymi i organizacyjnymi procedurami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych personalnych oraz ich ochronę przed nieuprawnionym względnie niezgodnym z prawem przetwarzaniem i/lub ich niezamierzoną utratą, zmianą, upublicznieniem lub udostępnieniem.

8. Państwa prawa

Możecie Państwo sami skontrolować przestrzeganie przez PAVED przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W tym celu przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych dotyczących Państwa prawo do sprzeciwu.
 • prawo dostępu do przetwarzanych danych dotyczących Państwa
 • prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz wyżej) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możecie Państwo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania, z którym wiąże się marketing bezpośredni.
 • prawo do sprostowania, usunięcia danych oraz do ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące powyższych praw w związku z przetwarzaniem przez nasPaństwa danych osobowych, możecie się Państwo zwrócić do naszego Inspektora ochrony danych, który jest również do Państwa dyspozycji w przypadku próśb o udzielenie informacji, potrzeby zgłoszenia sugestii czy złożenia zażalenia. PAVED udzieli Państwu na żądanie - w miarę możliwości niezwłocznie - pisemnej informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa są u nas przechowywane. Jeżeli pomimo naszych starań o poprawność oraz aktualność danych, przechowywane informacje są błędne względnie nie aktualne, zostaną one na Państwa wniosek sprostowane.

zapytanie ofertowe

Twoja wiadomość
została wysłana

Dziękujemy za złożenie zapytania. Odpowiedź otrzymasz następnego dnia roboczego.

W sprawach pilnych, prosimy o kontakt pod numerem: +48 509 634 885

Dziękujemy, zespół


Na zdjęciu logotyp firmy PAVED - logo zaprojektowane przez Łukasza Jabłońskiego w 2020 r.

PAVED - to firma produkująca personalizowane i antybakteryjne maty i podkładki na biurka przeznaczone dla firm, instytucji publicznych, hoteli czy restauracji. Wszystkie podkładki i maty wykonywane są na zamówienie. Produkt Polski.
Uuups. Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie